višje strokovne šole :: KOMUNALNI INŽENIR

 

Fotogalerije: diplomanti programa Komunala, 2004/2005

Junija 2005 so na zavodu IZRAZ, Ljubljana z zagovorom diplomskega dela uspešno zaključili študij višješolskega strokovnega programa Komunala novi študentje. Čestitamo!


Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in predsednikom sveta zavoda IZRAZ (15.6.2005)Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in ravnateljico VSŠ programov zavoda IZRAZ (20.4.2005)

Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in predsednikom sveta zavoda IZRAZ (19.4.2005)


Februarja 2005 so na zavodu IZRAZ, Ljubljana z zagovorom diplomskega dela uspešno zaključili študij višješolskega strokovnega programa Komunala novi študentje. Čestitamo!


Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in ravnateljico VSŠ programov zavoda IZRAZ

Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in ravnateljico VSŠ programov zavoda IZRAZ

Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z referentko za študentske zadeve in ravnateljico VSŠ programov zavoda IZRAZ
Fotogalerija: Prvi ljubljanski diplomanti programa Komunala

Decembra 2004 so na zavodu IZRAZ, Ljubljana z zagovorom diplomskega dela uspešno zaključili študij višješolskega strokovnega programa Komunala prvi študentje prve ljubljanske generacije. Čestitamo!


Zadovoljni diplomanti in njihovi mentorji z ravnateljico VSŠ in direktorico zavoda IZRAZ, Ljubljana.

Čestitke ravnateljice novim komunalnim inženirjem po zagovoru diplomskih del.VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

komunalni inženir   komercialist   poslovni sekretar

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

 

Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.


>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2005 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010