višje strokovne šole :: POSLOVNI SEKRETAR

 

Fotogalerije: diplomanti programa Poslovni sekretar, 2006/2007

Aprila 2007 so na zavodu IZRAZ, Ljubljana z zagovorom diplomskega dela uspešno zaključili študij višješolskega strokovnega programa Poslovni sekretar novi študentje. Čestitamo!


Zadovoljni diplomanti z mentorji in direktorico zavoda IZRAZ (23.4.2007)


Zadovoljni diplomanti z mentorji in direktorico zavoda IZRAZ (25.4.2007)

Februarja 2007 so na zavodu IZRAZ, Ljubljana z zagovorom diplomskega dela uspešno zaključili študij višješolskega strokovnega programa Poslovni sekretar novi študentje. Čestitamo!


Zadovoljni diplomankti z mentorji in direktorico zavoda IZRAZ (21.2.2007)

Diplomanti decembrskega zagovora diplom na programih poslovni sekretar v študijskem letu 2006/2007.


Zadovoljni diplomanti z njihovimi mentorji in predsednikom sveta zavoda IZRAZ (19.12.2006)

Čestitke ravnateljice novim poslovnim sekretarjem po zagovoru diplomskih del.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2007 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010