VSŠ :: INŽENIR MEHATRONIKE :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2009/2010

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa mehatronika na zavodu IZRAZ, Ljubljana. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2009

ANDREJ DROBEŽ, mentor STANKO VRŠČAJ
BATERIJSKI VRTALNIKI TER NAPRAVA ZA VIJAČENJE VRETEN VENTILOV [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem predstavil razvoj tehnologije ročnih baterijskih vrtalnih strojev ter izdelavo baterijske naprave za vijačenje vreten ventilov in zasunov s pripadajočim priborom. Opisal sem tehnologijo baterijskih orodij, njihove prednosti in slabosti ter njihov razvoj vse do najsodobnejših vrtalnikov z baterijskim napajanjem, ki kot vir energije uporabljajo sodobne, do okolja prijazne Li-ION baterije.

V nalogi sem opisal baterijski multiplikator NRG BM-700 s priborom za vijačenje vreten ventilov, za izdelavo katerega sem uporabil naslednje sestavne dele:

– baterijski vrtalnik model 180 LIOS nemškega proizvajalca Kress Elektrik GmbH,
– ročni multiplikator angleškega proizvajalca Norbar mod. HT-52/22,
– adapter za povezavo komponent (lastna izdelava),
– delilno kolo za vijačenje vreten z kolesom (lastna izdelava).

Na koncu naloge sem opisal ugotovitve, ki sem jih dobil med preizkušanjem naprave pri uporabnikih ter morebitne modifikacije pred uvedbo v serijsko proizvodnjo.

BRANKO ŠIMAC, mentor STANKO VRŠČAJ
INHALATORJI [Glej povzetek]

Moja odločitev za temo diplomske naloge je bila zelo enostavna, saj sem več kot pet let svoje poklicne poti v podjetju Bremed, posvečal temu produktu. Odločil sem se, da podrobneje opišem samo inhalatorje, ki smo jih dejansko proizvajali v Sloveniji, ker poznam oziroma sem osebno sodeloval pri razvojnih projektih, kakor tudi reševanju težav povezanih s kvaliteto. Poglavitna želja mi je bila predstaviti ta izdelek kot zelo uporaben, saj v Sloveniji ni prepoznaven in se premalo uporablja. Naše zdravljenje ter preventiva temelji predvsem na uživanju tablet.

Inhalatorji so kot naprave namenjeni bolnikom s pljučnimi boleznimi, med katerim je najpogostejša astma. Sama uporaba je lahko namenjena tudi preventivnemu zdravljenju. Inhalator kot naprava služi za vnos predvidenega zdravila do pljuč oziroma pljučnih alveol ter razbijanju zdravil na µm delce imenovane aerosole. Le tako majhni delci lahko pomešani z zrakom dosežejo željen predel pljuč.

Inhalatorji se delijo med seboj po izvedbi velikost, ceni ter navsezadnje po načinu razbijanja zdravila v majhne delce imenovane aerosole.

Najprej razviti, cenejši in tudi najpogosteje uporabljeni so kompresorski inhalatorji, ki za svoje delovanje uporabljajo elektromagnetno tuljavo ali pa elektromotor. Njihov vitalni del je razpršilnik. Delovni zračni pritisk proizveden s kompresorjem ter razpršilnik ustvarjata pogoje za razbijanje zdravila na µm delce.

Drugi del inhalatorjev, ki pa se je pojavil šele z razvitjem elektronike uporablja za svoje delovanje ultrazvok. Visokofrekvenčno ultrazvočno valovanje ustvarjeno z ultrazvočnim modulom potuje po mediju ponavadi vodi do zdravila in ga zaradi visoke frekvence razbije na µm.

Posebni inhalatorji so termalni inhalatorji. Ti inhalatorji so namenjeni vnosu koristnih termalnih snovi preko ogrete pare v izsušene dihalne poti. Njihova uporaba je manj pogosta.

februar in marec 2010

BENJAMIN ŠUŠTARŠIČ, mentor STANKO VRŠČAJ
VARNOSTNE BLAZINE V OSEBNIH VOZILIH [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem predstavil začetke in razvoj varnostnih blazin in njihovo uporabo v vozilih. Ker je v sodobnem vozilu varnost pomembna lastnost, sem uvodoma na kratko povzel glavne primere in skupine varnostnih naprav, ki jih vsebujejo sodobna vozila, in sicer s področja aktivne varnosti, pasivne varnosti in terciarne varnosti vozila. V osrednjem delu diplomske naloge sem se osredotočil na varnostne blazine ter krmiljenje le-teh. Zaradi hitrega razvoja krmilne tehnike je na tem področju veliko novosti. Delovanje celega sistema sem razčlenil in opisal po posameznih komponentah varovalnega sistema, pri tem pa sem poskušal spremljati najnovejše izdelke proizvajalcev varnostnih naprav. Preučil sem logiko delovanja sistema in poiskal odgovore na vprašanje, v kakšnih okoliščinah varovalni sistem ne deluje oziroma njegovo posredovanje ni potrebno. Aktivne (ne sprožene varnostne blazine) vsebujejo občutljiv naboj, zato sem raziskal tudi nevarnosti, ki jih predstavlja varovalni sistem pri normalni uporabi vozila ali v kritičnih situacijah. Vozila dosegajo vse daljšo življenjsko dobo in prevozijo vse več kilometrov, s staranjem vozila pa se starajo tudi varovani sistemi, zato sem raziskal, v kakšni meri je zanesljivost varnostnih sistemov zmanjšana. Varnostne blazine pa niso učinkovito varovalo le za potnike v vozilu. Na kratko sem povzel tudi zaščito pešcev z varnostnimi blazinami, ki so vgrajene v vozilu, ob morebitnem naletu vozila, ter zaščito motoristov ob padcu ali trku. Na koncu pa sem se dotaknil tudi področja prometne varnosti, vpliva cene varnostnih naprav na izbiro vozila ob nakupu ter prihodnosti uporabe varovalnih sistemov.

FRANC PUSTOVRH, mentor Tomislav Čermelj
AVTOMATIZACIJA MALE HIDROELEKTRARNE [Glej povzetek]

Sodobni človek si življenja brez elektrike ne more več predstavljati. Vodna energija je največje in najrazvitejše področje rabe obnovljive energije. Reke s svojimi pritoki omogočajo izkoristek tudi manjših vodotokov, saj se ravno na njih gradijo male hidroelektrarne.
V diplomski nalogi sem predstavil projekt na novo zgrajene avtomatike za pravilno in varno delovanje male hidroelektrarne. Stara avtomatika je bila narejena iz elektronskih kartic, ki pa niso več dopuščale varnega in zanesljivega delovanja elektrarne, saj je prihajalo do vedno večjih zastojev in posegov v elektroniko. V diplomski nalogi je opisan postopek od ideje do realizacije in opis komponent, ki so potrebne za varno in avtomatsko delovanje elektrarne.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2010 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 16. april 2010