VSŠ :: KOMERCIALIST in RAČUNOVODJA:: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2010/2011

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programov Komercialist ter Računovodja na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2010/11. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2010

SIMON PODBOJ, mentorica mag. LIDIJA ROBNIK
POTREBNA RAZKRITJA LETNEGA POROČILA DRUŽBE [Glej povzetek]

V moji diplomski nalogi bom prikazal vsebino potrebnih razkritij v letnih poročilih družbe, saj morajo gospodarske družbe nameniti veliko pozornosti za pripravo le- teh. Pri tem se morajo odločiti, katere in koliko informacij morajo vključiti v letno poročilo, da bodo zagotovili uporabnikom pregledanost poslovanja, hkrati pa mora biti obseg informacij takšen, da si gospodarska družba z razkrivanjem informacij ne povzroča škode.

Omejitev pri raziskovanju se kaže predvsem v tem, da bo večina diplomskega dela izhajala iz teoretičnih izhodišč, znanstvenih raziskav, katere so izvedli ter objavili različni avtorji. V nalogi bom uporabil primerjavo med teoretičnimi in praktičnimi primeri, katera so obvezna in prostovoljna razkritja in kje so nevarnosti, pasti in dobre strani razkritij. Predstavil bom tudi najrazličnejše uporabnike letnih poročil ter kaj posameznike iz letnega poročila zanima in zakaj. Skušal bom vključiti tudi moje izkušnje, ki sem jih pridobil v letih dela v računovodstvu ter v času študija. Prav tako bom upošteval in uporabil znanja in izkušnje svojih kolegov, ki so rezultat dejanskih študijev primera.

ŽIGA ŠKOF, mentorica BARBARA GRINTAL
DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA V PODJETJU DELO PRODAJA D.D. [Glej povzetek]

Za današnje gospodarstvo je značilna tržna naravnanost. Da podjetje nastopa na trgu konkurenčno, morajo zaposleni v njem temu primerno tudi razmišljati in tudi graditi svoj poslovni sistem. Logistika je funkcija, ki z razvojem novih tehnologij postaja čedalje pomembnejša, zato ji podjetja namenjajo čedalje večjo skrb in pozornost. Pri izdelavi diplomske naloge uporabljam metodo opisa..Pri tem sem prišel do ugotovitve, da sta prav učinkovitost načrtovanja distribucijskih kanalov in znotraj tega tudi kakovost distribucijskega procesa za podjetje zelo, pomembna dejavnika za zagotavljanje uspešnosti poslovanja. Še posebno je to pomembno prav na področju distribucijske dejavnosti, saj na osnovi tega izhajajo vse aktivnosti in postopki (t.j. skladiščenje, odprema in priprava edicij, manipulacija blaga na poti ter s tem povezano tudi uspešno upravljanje z ustrezno sodobno informacijsko tehnologijo), ki jih podjetje namenja v svojo nadaljnjo rast in razvoj. Za doseganje konkurenčne sposobnosti na trgu pa se morajo v podjetju znati prilagajati spremembam okolja in zahtevam končnih porabnikov, kar pa je ključ za uspeh podjetja na trgu...

RENATA PEJIČIČ, mentorica BARBARA GRINTAL
LOGISTIČNA POT ODOBRITVE KREDITA [Glej povzetek]

Za nepoznavalce panoge postopek kreditiranja navidezno deluje zelo enostavno. Dejansko pa gre za skupek poslovnih procesov, od informiranja, svetovanja, priprave, izvedbe, do spremljave kredita. V diplomskem delu sem predstavila delovne postopke za odobritev kredita ter postopke, ki sledijo, ko je kredit že odobren. Usmerila sem se predvsem na delo bančnega komercialista, in sicer na področje vrst in namenov osebnih kreditov, na področje ugotavljanja kreditne sposobnosti, na možnosti zavarovanja in kreditno dokumentacijo. Cilj diplomskega dela je predstaviti potek pridobitve osebnega kredita z vidika bančnega komercialista. Postopki za najem se od banke do banke razlikujejo, vendar pa v osnovi vse poteka po približno istem sistemu. V diplomskem delu sem z deskriptivno metodo proučila postopke pri odobritvi kredita. Na začetku sta predstavljena pojma logistika in kredit, v nadaljevanju pa je predstavljen postopek kreditiranja, ki zajema postopke, potrebne za pridobitev kredita. Predstavila sem opravila komercialista od sprejema vloge prosilca kredita do predaje dokumentov v spremljavo.

NATAŠA JAKLIČ, mentorica BARBARA GRINTAL
ORGANIZACIJA POSLOVANJA [Glej povzetek]

Pojem organizacija lahko razumemo kot neko skupino ljudi, ki ima neke skupne interese in želijo doseči neke skupne cilje in s tem ugodne poslovne rezultate. Diplomsko delo raziskuje oziroma opisuje potek nastanka organizacije, kaj je organizacija, kakšne so osnovne oblike organizacije. Ko organizacijo ustanovimo je potrebno vedeti kaj naj od nje pričakujemo, kakšne so osnovne koristi ki nam jih nudi, kakšna je uspešnost in učinkovitost v naši organizaciji ter kateri so kriteriji organizacijske uspešnosti. Spoznavamo tudi vrste organizacijskih struktur ter faktorje ki vplivajo na organizacijsko strukturo. Moj cilj v diplomskem delu je opredeliti pojem organizacije, kaj pomeni dobra organizacija ter kako je pomembno slediti razvoju pri določanju organizacijskih struktur, ki se s časom lahko spreminjajo.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

Izobražujemo po verificiranem programu za višješolske strokovne programe:

 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2011 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 28. januar 2011