višje strokovne šole :: VELNES

ŠTUDIJ VELNESA

Višješolski strokovni študij velnesa traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem.

Študij izvajamo v sodelovanju in ob strokovni podpori VIST - Visoke šole za storitve (Oddelek za kozmetiko, Inštitut za kozmetiko), ki izvaja  edina visokošolska študija kozmetike (1. in 2. stopnje) za poklic diplomirani kozmetik in magister kozmetike (www.vist.si).

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA POSLOVANJA V VELNEŠKI DEJAVNOSTIPOGOJI ZA VPIS

V višješolski program VELNES se lahko vpišete:

 • s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti…) , pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA


Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, poročila o vajah) in sicer:

 • Vse obvezne module v obsegu 76 kreditnih točk:
  • Komunikacija (15 KT)
  • Ekonomika in poslovanje (20 KT)
  • Trženje in turizem (20 KT)
  • Velnes (21 KT)
   
 • Naslednje izbirne module v obsegu 38 kreditnih točk:
  • Zdravo prehranjevanje (27 KT)
  • Gibanje, telesne aktivnosti (27 KT)
  • Duševni velnes (27 KT)
  • Lepota in telesna nega (27 KT)
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomsko delo (5 KT).

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomskega dela ob koncu 2. letnika v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.
Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole. Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

OPOMBE:

S programom Velnes smo vključeni v Konzorcij šol za kozmetiko in wellness.
Konzorcij sestavljata še Zavod AI (www.zai.si), ki izvaja program Kozmetični tehnik ter usposabljanja po programih nacionalnih poklicnih kvalifikacij Maser, Maniker, Pediker, Vizažist in Refleksoterapevt, ter VIST – Visoka šola za storitve (www.vist.si), ki izvaja edini visokošolski študij kozmetike za poklic diplomirani kozmetik oz. diplomirana kozmetičarka.

S sodelovanjem v Konzorciju šol za kozmetiko in wellness edini omogočamo našim študentom optimalne prehode med vsemi nivoji izobraževanja (srednja-višja-visoka šola) na področju kozmetike z usklajeno kakovostjo izobraževanja ter posebnimi popusti pri prehodih!

PREDMETNIK

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik,

O – obv.,

I – izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

Komunikacija

 

 

 

 

 

 

 

Poslovno sporazumevanje in vodenje

1 - O

36

24

0

60

0

4

Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  (ang., nem.)

1 - O

24

36

0

60

0

4

Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (it., ang., nem., fr.)

1 - O

24

36

0

60

0

4

Praktično izobraževanje: Poslovno sporazumevanje in vodenje

1 - O

0

0

0

0

100

3

Ekonomika in poslovanje

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika in podjetništvo

1 - O

36

0

24

60

0

5

Poslovna informatika s statistiko

1 - O

48

0

24

72

0

5

Pravni predpisi

1 - O

48

12

0

60

0

5

Praktično izobraževanje: Ekonomika in poslovanje

1 - O

0

0

0

0

150

5

Trženje in turizem

 

 

 

 

 

 

 

Trženje storitev

1 -O

48

0

24

72

0

7

Uvod v turizem in destinacijski menedžment

1 - O

60

0

24

84

0

8

Praktično izobraževanje: Turizem in trženje storitev

1 - O

0

0

0

0

150

5

Velnes

 

 

 

 

 

 

 

Velnes in velneška dejavnost

2 - O

48

0

60

108

0

7

Upravljanje in poslovanje velneških centrov

2 - O

48

0

60

108

0

7

Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

2 - O

48

0

72

120

0

8

Praktično izobraževanje: Velnes

2 - O

0

0

0

  0

190

6

Zdravo prehranjevanje

2 - I

 

 

 

 

 

 

Osnove zdravega prehranjevanja

2 - O

66

0

66

132

0

10

Kulinarika za vitalnost

2 - O

54

0

78

132

0

10

Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in prehranjevanja

2 - O

0

0

0

210

0

7

Gibanje, telesne aktivnosti

2 - I

 

 

 

 

 

 

Osnove gibanja in športne aktivnosti

2 - O

66

0

66

132

0

10

Športna animacija in osebno trenerstvo

2 - O

54

0

78

132

0

10

Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in gibanja

2 - O

0

0

0

210

0

7

Duševni velnes

2 - I

 

 

 

 

 

 

Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj

2 - O

66

0

66

132

0

10

Menedžment stresa in metode sproščanja

2 - O

54

0

78

132

0

10

Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in osebnostna rast

2 - O

0

0

0

0

120

7

Lepotna in telesna nega

 

 

 

 

 

 

 

Principi lepotne in telesne nege ter higiene

2 - O

66

0

66

132

0

10

Stilno svetovanje in pravila vedenja

2 - O

54

0

78

132

0

10

Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna nega

2 - O

0

0

0

0

210

7

Prosto izbirni predmet

1 - I

36

0

36

72

0

5

 Diplomska naloga

2 - O

0

0

0

0

0

5

Opombe: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, SK - skupaj, DELO – skupno št. ur študentovega dela

Informativni dnevi

za višješolske  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 3):

 • v petek,12.2.2016 ob 16h

 • v soboto, 13.2.2016 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Šolnina

Ponujamo izjemno konkurenčne cene šolnin!

Šolnina in vpisnina:

Vpisnina za 1. leto in 2. leto višješolskega strokovnega izobraževanja znaša 220,00 EUR, za 3. leto (diploma) pa vpisnine ni.

Šolnina za 1. leto in 2. leto višješolskega strokovnega izobraževanja znaša 1680,00 EUR, za 3. leto (diploma) pa 350,00 EUR.
 
1. leto 2. leto 3. leto (diploma)
Vpisnina 220 EUR 220 EUR /
Šolnina 1680 EUR 1680 EUR 350 EUR

Plačila šolnine ob obročnem odplačevanju:

Časovni razpored plačila obrokov
1. obrok: 25. oktober v tekočem študijskem letu
2. obrok: 15. november v tekočem študijskem letu
3. obrok: 15. december v tekočem študijskem letu
4. obrok: 15. januar v tekočem študijskem letu
5. obrok: 15. februar v tekočem študijskem letu
6. obrok: 15. marec v tekočem študijskem letu
7. obrok: 15. april v tekočem študijskem letu
8. obrok: 15. maj v tekočem študijskem letu
9. obrok: 15. junij v tekočem študijskem letu
10. obrok: 15. julij v tekočem študijskem letu
11. obrok: 15. avgust v tekočem študijskem letu
12. obrok: 15. september v tekočem študijskem letu


V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za 1. leto in 2. leto študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih. Posamezni obrok tako znaša 140,00 EUR.

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Informacije

Če ste spoznali, da vas delo na področju velnesa veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa.

Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si. Zbiramo tudi Predhodne informativne prijave v naše VSŠ programe.
 

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas ta poklic veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si. Zbiramo tudi predhodne informativne prijave v naše VSŠ programe.
 

 

 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji

VSŠ IZRAZ je članica Konzorcija šol za kozmetiko in velnes.

Pridružite se!

 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: četrtek, 17. december 2015